Vattnets Väg

Världsarvet Faluns Vänförening

 

Föreningens syfte är att bidra till att vårda, utveckla och tillgängliggöra Världsarvet Falun och att sprida kunskap om stadens och bergsmanslandskapets historia och identitet.

Vattnets väg till Gruvan är ett projekt som innebär restaurering av vattensystem som försörjde Falu Gruva. De historiska markerna innehåller dämda sjöar,grävda och sprängda kanaler dammhus och gamla odlingsmarker som övergivits sedan 100 tals år.

Dammsystemet består av ett flertal sjöar och dammardiken och kanaler med Önsbacksdammen i centrum. Inom Vattnets väg har man tagit fram och vårdar dessa miljöer genom siktröjningar gallringar och andra åtgärder. Gamla forvägar och stigar från 16 och 1700 talet har ochså ställts i ordning för intresserade, och broar byggts.

 

30 km av intressanta vandringsleder i Världsarvet Falun längs dammardiken och kanaler, förbi hyttplatser och gamla bergsmansgårdar i ett historiskt Kulturlandskap och en exotisk nordisk natur.

 

Projektet leds av Björn Fahlen samt anställda inom Falu Kommun.

 

 

Nytt!

Broschyr som pdf över Vattnets väg går att ladda ner här, finns på Svenska, Tyska och Engelska.

 

Alla de skyltar som sitter efter vandringsleden kommer även att finnas här för nedladdning. Just nu ligger bara startskylten uppe men fler kommer!

Startskylt