Styrelse

Världsarvet Faluns Vänförening

 

Föreningens syfte är att bidra till att vårda, utveckla och tillgängliggöra Världsarvet Falun och att sprida kunskap om stadens och bergsmanslandskapets historia och identitet.

Styrelsen 2014 består av:

 

Daniels Sven Olsson - ordförande

Hélène Knutsson - vice ordförande

Gunhild Selling - sekreterare

Anita Fahlvik-Mattsson - kassör

Björn Fahlén

Karin Forslund Johansson

Sara May Kahl

Ann-Christine Wiborg

Lovisa Svedberg