Kontakt

Världsarvet Faluns Vänförening

 

Föreningens syfte är att bidra till att vårda, utveckla och tillgängliggöra Världsarvet Falun och att sprida kunskap om stadens och bergsmanslandskapets historia och identitet.

Kontakta oss gärna om du undrar något!

 

info@faluarv.se

Världsarvet Faluns Vänförening

Moragatan 4

791 72 Falun

 

023-25924

070-578 20 35