Bli Medlem

Världsarvet Faluns Vänförening

 

Föreningens syfte är att bidra till att vårda, utveckla och tillgängliggöra Världsarvet Falun och att sprida kunskap om stadens och bergsmanslandskapets historia och identitet.

Vi hoppas att även Du vill hjälpa oss med att tydliggöra Världsarvet Falun, bredda det folkliga engagemanget och bli en kanal för informationsutbyte mellan alla falubor och andra intresserade av Världsarvet Falun och Världsarvsrådet.

Medlemsavgiften för enskild eller familj är 100 kr/år och för föreningar/organisationer 250 kr/år och betalas in på konto 8166-1 904 936 796-5 hos Swedbank eller bg 283-7789. Glöm inte att ange namn, adress, telefon och e-postadress, så når vi Dej bättre i fortsättningen.

 

Välkommen som medlem!